Tänk inte på dig själv

Att strunta i vad andra ska tycka är en slags frihet från rädsla. Normalt är vi alldeles för medvetna om oss själva – det handlar om den sociala person vi visar upp för andra – och det innebär att vi gör och tänker på det vi tror förväntas av oss.

Oro 2images

Har du varit med om detta?

Idrottare gör hela tiden självbedömningar och utvärderingar av sina prestationer. Sedan gör tränare, motståndare, publik och övriga det. Många har åsikter om prestationerna, både kunniga och okunniga, speciellt om det skrivs/visas i media. Det leder ofta till att idrottare blir självkritiska, vilket är bra eftersom det utvecklar prestationen. Genom att ta emot feedback och utvärdera sin prestation utvecklas man. Här gäller det att kunna tåla kritik och bortse från vad andra tycker för att inte döma sig själv för hårt. Man kan lära sig att filtrera kritik och feedback från negativt inställda medier. Den hårdaste kritikern som är svårast att ignorera är den inre rösten eftersom den känner till dina svagheter och dina självtvivel alltför väl.

När man tävlar eller spelar match och börjar oroa sig över sin prestation går det ut över prestationen. Det beror på att man släpper uppmärksamheten på det man håller på med och det händer ofta vid press. Idrottare som oroar sig över sig själv misslyckas ofta eftersom de tappar fokus, vilket beror på dåligt självförtroende(situationsspecifikt).

Tänk inte på dig själv

Hur skall en idrottare lära sig att glömma bort sig själv när idrott handlar om att använda sin kropp maximalt? Forskning visar att medvetandet om kroppen och rörelserna brukar förstärkas när man upplever flow. Då hamnar medvetandet om egot och den sociala identiteten i bakgrunden. Ju mer uppmärksamhet som riktas mot kroppen och vad den presterar, desto mindre återstår till att grubbla över vad andra ska tycka eller hur konkurrenterna ligger till.

Tips

Om du tappar koncentrationen kan det hjälpa om du koncentrerar dig på andningsrytmen eller hur känseln i dina muskler förändras. Att lära sig att lyssna på vad kroppen har att säga är det säkraste sättet att nå koncentration (refokusering).

Konstigt nog är det så att det oftast är när du koncentrerar dig på din kropp som chansen är störst att du ska glömma bort ditt ego. Du glömmer bort den delen av dig själv som ställer frågor, kritiserar och skapar tvivel. Om man kan släppa den biten kan man låta sig uppslukas totalt av uppgiften man står inför. Man får mer energi över och självförtroendet kan inte svikta eftersom egot inte får någon uppmärksamhet. Dessa ögonblick av omedvetet agerande gör att man kan upptäcka sin fulla potential utan att den påverkas av oro. Ett steg närmare flow.

Pröva, se vad som händer.

 

Här och nu?

När jag steg upp på pallen tänkte jag: ”Ok, jag är på gång”. Så fort jag hade startat satt simtagen perfekt och jag kände mig i storform. Och på väg till de första 50 meterna tänkte jag: ”OMG, jag leder, jag vinner!” Och så snart jag hade tänkt tanken rasade allt och jag tappade ledningen.

När koncentrationen ändrar sig från nuet, till att tänka framåt, tappar vi den härliga sinnesstämningen som gjorde allt så enkelt, flow. Vi bryter flow, fast vi egentligen bara ville anstränga oss ännu mer.

Har du varit med om något liknande?

Start simning

 

Uppdatering

Hej kära bloggläsare!

Nu är jag tillbaka – har haft ”overload” under senaste tiden och helt enkelt inte hunnit med att uppdatera här. Men, som den rådgivare jag är, har jag sett över min tid och planerat om i mitt schema så att jag kan fortsätta att skriva om olika delar inom idrottspsykologin som jag hoppas intresserar er. Kom gärna med idéer och uppslag om vad ni vill att jag ska skriva om!

IMG_6323

Då sommaridrotterna är i full gång, tänkte jag skriva om FLOW, detta tillstånd som vi så gärna alltid vill vara i vid tävling eller match.

De flesta av oss har någon gång upplevt hur enkelt det var att ”sätta bollen i mål”, ”hästen och jag var som ett, det bara flöt på runt hoppbanan och sen hörde jag att vi var snabbast”, ”jag såg eller hörde inte de andra, jag bara sprang över häckarna. Efter målgång förstod jag att de var bakom mig”. Det är några exempel på hur det känns vid flow – det är enkelt och utan ansträngning.

När du är här och nu under tävlingen så riktar du uppmärksamheten mot processen. Process betyder handling. Då har du stor chans att nå flow.

Motsatsen är resultatet, som är det du når efter din idrottsliga insats. Om man fokuserar på resultatet kan det förhindra att man stannar kvar i  nuet och det är precis detta som är anledningen till att man ska koncentrera sig på processen.

Har du varit med om det?

Hitta balans mellan utmaning och skicklighet

Forskning visar i en flow-modell (Csikszentmihalyi och Jackson 1999) att det finns ett samband mellan utmaning och skicklighet: Låg utmaning – hög skicklighet = uttråkning. Låg skicklighet – hög utmaning = ängslan/oro. Hög utmaning – hög skicklighet = Flow. Sätt upp utmanande men realistiska mål för att stimulera till utveckling utan att skapa onödig rädsla och ängslan/oro.

MAlin TorneschHästhoppning stopp