Hitta balans mellan utmaning och skicklighet

Forskning visar i en flow-modell (Csikszentmihalyi och Jackson 1999) att det finns ett samband mellan utmaning och skicklighet: Låg utmaning – hög skicklighet = uttråkning. Låg skicklighet – hög utmaning = ängslan/oro. Hög utmaning – hög skicklighet = Flow. Sätt upp utmanande men realistiska mål för att stimulera till utveckling utan att skapa onödig rädsla och ängslan/oro.

MAlin TorneschHästhoppning stopp