Stress

Det finns ett samband mellan spänningsnivå och prestation och det är ett stort forskningsområde inom idrottspsykologin. Man kan säga att stress kan definieras på många sätt: som en utlösande faktor, som en stressrespons eller som en process. Om man tittar på stress ur ett processperspektiv kan man säga att stress är ”en betydande obalans mellan upplevda krav och upplevd förmåga att möta dessa krav”. Det finns alltså ett tidsförlopp som börjar med en:Stress

  • Situation – ett krav
  • Upplevelse av situation – när kraven är högre än förmågan upplevs situationen som hotande. Situationen kan även tolkas som utmanande när individen upplever en balans mellan krav och förmåga. Då kommer ingen stressreaktion.
  • Stressrespons – Reaktioner tex hög puls(fysiologisk), börjar prata väldigt snabbt(beteendemässiga), upplever ett starkt obehag(subjektiv upplevelse) samt blir förvirrad och fattar förhastade beslut(kognitiva funktioner och beslutsfattande)
  • Konsekvens för beteendet  – inom idrotten och i arbetssituationen är det prestationen som andra ser och bedömer

Hot och utmaning upplevs när vi förväntar oss ett scenario, dvs innan prestationen är påbörjad. I det ögonblick som prestationen är slutförd omvandlas utmaningen till fördel och hot till inträffad skada, tex ett sänkt självförtroende.En längdhoppare kan uppleva olika känslor inför det första och det andra hoppet, trots likartade yttre förutsättningar.

Idrottaren kan även förändra upplevelsen i stunden genom att omtolka den aktuella situationen. Det kan vara en simhoppare som tränar på 10-meterssvikten och plötsligt börjar tvivla på sin egen förmåga att genomföra det svåra hoppet. Simhopparen upplever stress då den egna förmågan inte stämmer med kravet på ett svårt hopp och ett misstag kan göra ont. Då kan det vara bra att kunna återgå till alla träningshopp som fungerat och bygga upp tron på sin egen förmåga igen tills idrottaren är i balans med det upplevda kravet. När tron på den egna förmågan är tillbaka, minskar och försvinner stressreaktionen.

Hur ska vi veta när det blir för mycket fysiologisk och psykologisk anspänning? Hur går det till när man sänker spänningen? Vi reagerar på stress i alla möjliga situationer, inte bara inom idrotten. Det kan vara mycket stress på arbetet eller med studierna, i familjelivet med en stressig vardag, eller som pensionär. Mer om detta i nästa blogg 🙂